Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu CIAZYNSKA.PL.

 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator - „Magnolia” Aleksandra Ciążyńska, z siedzibą przy ul. Władysława Jagiełły 10A, 87-720 Ciechocinek, NIP 8911591300, REGON 341227521.

 3. Korespondencja z Administratorem może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem aleksandra.ciazynska@gmail.com.

 4. Administrator zbiera następujące rodzaje danych osobowych Użytkowników:

  1. imię i nazwisko

  2. adres poczty elektronicznej e-mail

  3. adres korespondencyjny

  4. numer telefonu

 5. Dane osobowe są wykorzystywane z poszanowaniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

 6. Dane Użytkownika wykorzystywane są za jego zgodą do celów związanych z działalnością gospodarczą Administratora – w tym do świadczenia mu usług, realizacji zawartych umów i marketingu bezpośredniego Administratora. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator.

 7. Każdy Użytkownik swoje dane osobowe podaje dobrowolnie i ma w każdym czasie prawo poprawiania ich oraz cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie.

 8. Każdy Użytkownik ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych przez Administratora, a Administrator obowiązany jest ten sprzeciw uwzględnić.

 9. Dane osobowe Użytkowników są udostępniane osobom trzecim wyłącznie w przypadkach przewidzianych Regulaminem lub przepisami prawa.

 10. Użytkownik ma prawo dostępu i poprawiania swoich danych osobowych.

 11. Administrator stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych.


Przejdź do strony głównej